3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo sprintf("Hej hopp %f det här var en float", "20,24");
Output for 4.3.0 - 7.1.7
Hej hopp 20.000000 det här var en float