3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php var_dump(preg_match("/\bDzīvok\S*\b/iu", "1. Nekustamā īpašuma sastāvs: ½ domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. , kopējā platība 47,62 kv.m un 4762/36357 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Zaļenieku ielā 34 - 3, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6174 3, kadastra Nr. 0100 900 5304.", $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE));
Output for 4.3.0 - 5.6.28, hhvm-3.10.0 - 3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0
int(1)