3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php date_default_timezone_set("UTC"); $tijd_in_UTC = '2014-02-10 20:18'; // voorbeeld, dit komt uit de db $datetime = new DateTime($tijd_in_UTC); echo $datetime->format('Y-m-d H:i:sP') , PHP_EOL; $datetime->setTimezone(new DateTimeZone('Europe/Amsterdam')); // of misschien kan de user zijn eigen timezone instellen en komt die ook uit de database? echo $datetime->format('Y-m-d H:i:sP'), PHP_EOL;
Output for 5.2.0 - 7.2.0
2014-02-10 20:18:00+00:00 2014-02-10 21:18:00+01:00
Output for 5.1.0 - 5.1.6
Fatal error: Class 'DateTime' not found in /in/OIWPb on line 7
Process exited with code 255.
Output for 5.0.0 - 5.0.5
Fatal error: Call to undefined function date_default_timezone_set() in /in/OIWPb on line 3
Process exited with code 255.
Output for 4.4.5 - 4.4.9
Fatal error: Call to undefined function: date_default_timezone_set() in /in/OIWPb on line 3
Process exited with code 255.
Output for 4.3.2 - 4.4.4
Fatal error: Call to undefined function: date_default_timezone_set() in /in/OIWPb on line 3
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0 - 4.3.1
Fatal error: Call to undefined function: date_default_timezone_set() in /in/OIWPb on line 3