3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php // Gegeven: de prijs inclusief btw komt uit de database $totaal = 49; // Artikelprijs exclusief btw berekenen: $prijs_exclusief_btw = round($totaal / 1.21, 2); // Dan is de btw: $btw = $totaal - $prijs_exclusief_btw; // Hierna pas de getallen omzetten in strings: $prijs_exclusief_btw = number_format($prijs_exclusief_btw, 2, ',', '.'); $btw = number_format($btw, 2, ',', '.'); $totaal = number_format($totaal, 2, ',', '.'); echo '<pre>'; var_dump($prijs_exclusief_btw, $btw, $totaal);
Output for 4.3.0 - 7.1.0, 7.1.6 - 7.2.6
<pre>string(5) "40,50" string(4) "8,50" string(5) "49,00"
Output for 7.1.5

Process exited with code 137.