3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php // Bu bir açıklama /* Bu da bir açıklama */ ?>
Output for 5.3.0 - 7.1.10