3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php session_start();//sessionlar açılıyor $Veriler=array("S","E");//veriler adında bir dizi tanımlayıp 0. elemanı s 1. elemanı e olması sağlanıyor if(isset($_GET['temizle'])){//temizle verisi geldi ise session_unset();//sessionu temizle }//temizle versi gelmedi ise if(isset($_GET['sat']) and isset($_GET['sat'])){//sat ve sut geldi ise $Deger=$Veriler[rand(0,(count($Veriler)-1))];//randomize olarak veriler dizisindeki elemanlarını değer degişkenine koy $_SESSION['tablo'][$_GET['sat']][$_GET['sut']]=$Deger;//belirtilen değerlere deger değişkenindeki veri aktarılıyor $SutDeger=0;//sutdeger e ilk degeri veriliyor $SatDeger=0;//satdeger e ilk degeri veriliyor for($sat=0;$sat<=10;$sat++){//satır kontrolu yapılacak aynı sutunda ve sutnda 3den fazla olunca oyun bitecek if($_SESSION['tablo'][$sat][$_GET['sut']]==$Deger){//aynı sutunda veri varsa $SutDeger++;//sutun değer 1 arttırılıyor } if($_SESSION['tablo'][$_GET['sat']][$sat]==$Deger){//aynı satırda veri varsa $SatDeger++;//satır değer 1 arttırılıyor } }//satır kontrolu sonu if($SatDeger>=3 or $SutDeger>=3){//eğer aynı satırdave sutunda 3den fazla aynı değer varsa session_unset();//sessionları temizle header("location:index.php");//sayfayı index.phpye yönlendir }//3den fazla değer varsa sonu } if(!isset($_GET['sat'])){//gelen veri yoksa for( $k=0;$k<=10;$k++){//dizinin ilk boyutu için döngü açtık for( $l=0;$l<=10;$l++){//dizinin ikinci boyutu için döngü açtık $tablo[$k][$l]=1;//ikiboyutlu dizinin içine 1 atanıyor } //dizinin ikinci boyutu için döngü açtık } //dizinin ilk boyutu için döngü açtık $_SESSION['tablo']=$tablo;//sessiona verileri unutmaması için tablo dizisi atanıyor }//gelen veri yoksa sonu $tablo=$_SESSION['tablo'];//sessiondaki bilşgi tabloya aktarılıyor tablonun özelliği dizi oluyor echo "<table border='2'>"; for($sat=0;$sat<=10;$sat++){//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ilk boyutunu belirleyecek döngü açılıyor echo "<tr>";//satır açılıyor for($sut=0;$sut<=10;$sut++){//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ikinci boyutunu belirleyecek döngü açılıyor if($tablo[$sat][$sut]==1){//tablodaki satır ve sutundaki veriler 1 ise aşağıdakileri yap echo "<td><a href='?sat=$sat&sut=$sut'>Tıkla</a></td>";//link koyuluyor }//tablodaki veriler 1 ise sonu else{//tablodaki satır ve sutundaki veriler 2 ise aşağıdakileri yap echo "<td>".$tablo[$sat][$sut]."</td>";//tablodaki veriyi koy }//tablodaki veriler 2 ise sonu }//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ikinci boyutunu belirleyecek döngü kapatılıyor echo "</tr>";//satır kapatılıyor }//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ilk boyutunu belirleyecek döngü kapatılıyor echo "</table>"; echo "<a href='?temizle=1'>temizle</a>";//ekrana temizle butonu koy ?> - See more at: http://www.seyfettinkahveci.com/225-PHP-Dersleri-27-PHP-ile-SOS-Oyunu-Yapimi-#sthash.ekoV6Rw9.dpuf
Output for 5.2.3 - 7.1.0
<table border='2'><tr><td><a href='?sat=0&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=1&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=2&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=3&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=4&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=5&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=6&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=7&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=8&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=9&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=10&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=10'>Tıkla</a></td></tr></table><a href='?temizle=1'>temizle</a>- See more at: http://www.seyfettinkahveci.com/225-PHP-Dersleri-27-PHP-ile-SOS-Oyunu-Yapimi-#sthash.ekoV6Rw9.dpuf
Output for 4.3.2 - 5.2.2
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent in /in/MLdHI on line 2 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /in/MLdHI:2) in /in/MLdHI on line 2 <table border='2'><tr><td><a href='?sat=0&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=1&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=2&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=3&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=4&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=5&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=6&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=7&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=8&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=9&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=10&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=10'>Tıkla</a></td></tr></table><a href='?temizle=1'>temizle</a>- See more at: http://www.seyfettinkahveci.com/225-PHP-Dersleri-27-PHP-ile-SOS-Oyunu-Yapimi-#sthash.ekoV6Rw9.dpuf
Output for 4.3.0 - 4.3.1
Warning: session_start() [http://www.php.net/function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent in /in/MLdHI on line 2 Warning: session_start() [http://www.php.net/function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /in/MLdHI:2) in /in/MLdHI on line 2 <table border='2'><tr><td><a href='?sat=0&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=0&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=1&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=1&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=2&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=2&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=3&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=3&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=4&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=4&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=5&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=5&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=6&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=6&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=7&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=7&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=8&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=8&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=9&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=9&sut=10'>Tıkla</a></td></tr><tr><td><a href='?sat=10&sut=0'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=1'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=2'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=3'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=4'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=5'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=6'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=7'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=8'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=9'>Tıkla</a></td><td><a href='?sat=10&sut=10'>Tıkla</a></td></tr></table><a href='?temizle=1'>temizle</a>- See more at: http://www.seyfettinkahveci.com/225-PHP-Dersleri-27-PHP-ile-SOS-Oyunu-Yapimi-#sthash.ekoV6Rw9.dpuf