3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $text = "ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy na coraz łą"; $result = preg_replace("#( |^)[\S]{1,2}( |$)#u", " ", $text); echo $result;
Output for 4.4.9, 5.2.6 - 7.1.0
ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy coraz
Output for 4.3.0 - 4.4.8, 5.0.0 - 5.2.5
ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy coraz łą