3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php function OdeberZKosiku($id_polozka) { global $session_user; $id_polozka=intval($id_polozka); $query = mysql_query(" DELETE FROM ".TBL_PREFIX."kosik_polozky WHERE id_polozka='$id_polozka' and id_user='$session_user' ") or die(err(1)); } function PridejDoKosikuHromadne($id_produkty, $pocet) { $pridano=false; for ($f=0;$f<count($id_produkty);$f++) { if ($pocet[$f]>0) { $vystup=PridejDoKosiku($id_produkty[$f],$pocet[$f]); if ($vystup) $pridano=true; } } return $pridano; } function PridejDoKosiku($add_id, $pocet) { global $session_user; //vypoÄ?Ă­tĂĄm cenu a zjistĂ­m zda produkt existuje, kvĹŻli POST podvrĹženĂ­ $query = mysql_query(" SELECT p.id, p.cena1, m.id_poplatek FROM ".TBL_PREFIX."produkty p JOIN ".TBL_PREFIX."produkty_matky m ON p.id_matka=m.id_matka WHERE p.id='$add_id' and m.web='".__WEB__."' and m.aktivni=1 ") or die(err(1)); if (mysql_num_rows($query)==1) { $row = mysql_fetch_array($query); $cena=CenaProZakaznika($row['id']); //poÄ?et produktĹŻ v koĹĄĂ­ku $query_pocet = mysql_query("SELECT pocet FROM ".TBL_PREFIX."kosik_polozky WHERE id_produkt='$add_id' and id_user='$session_user' ") or die(err(1)); if (mysql_num_rows($query_pocet)==0) { //poplatek je bez DPH, pĹ?ed vloĹženĂ­m do koĹĄĂ­ku musĂ­m DPH pĹ?idat... if ($cena['druh_cena']==__BEZ_DPH__) { $cena['poplatek']=($cena['poplatek']*$cena['dph_sazba']/100)+$cena['poplatek']; // $cena['poplatek']=$cena['poplatek']*$cena['dph_sazba']/100)+$cena['poplatek']; } //nenĂ­ jeĹĄtÄ? v koĹĄĂ­ku........insert $vloz=mysql_query(" INSERT INTO ".TBL_PREFIX."kosik_polozky (id_polozka, id_user, id_produkt, cena_bez_dph, cena_s_dph, dph, cena_poplatek, id_poplatek, pocet, cas) VALUES ( '', '$session_user', '$add_id', '".$cena['cena_bez_dph']."', '".$cena['cena_s_dph']."', '".$cena['dph_sazba']."', '".$cena['poplatek']."', '".$row['id_poplatek']."', '$pocet', now() ) ") or die(err(1)); } else { //je v koĹĄĂ­ku........update $row_pocet = mysql_fetch_array($query_pocet); $pridat=$row_pocet['pocet']+$pocet; $vloz=mysql_query(" UPDATE ".TBL_PREFIX."kosik_polozky SET pocet='$pridat' WHERE id_produkt='$add_id' and id_user='$session_user' LIMIT 1 ") or die(err(1)); } return true; //header("Location: ".__URL__."kosik.html"); //exit(); } else return false; } function PrepocitejKosik($id,$pocet) { global $session_user; //mazĂĄnĂ­ vĹĄeho mysql_query(" DELETE FROM ".TBL_PREFIX."kosik_polozky WHERE id_user='$session_user' ") or die(err(1)); for ($f=0;$f<count($id);$f++) { //vypoÄ?Ă­tĂĄm cenu a zjistĂ­m zda produkt existuje, kvĹŻli POST podvrĹženĂ­ $query = mysql_query(" SELECT p.id, m.id_poplatek FROM ".TBL_PREFIX."produkty p JOIN ".TBL_PREFIX."produkty_matky m ON p.id_matka=m.id_matka WHERE p.id='$id[$f]' and m.web='".__WEB__."' ") or die(err(1)); if (mysql_num_rows($query)==1) { $row = mysql_fetch_array($query); $cena=CenaProZakaznika($row['id']); } if ($pocet[$f]>0) { //poplatek je bez DPH, pĹ?ed vloĹženĂ­m do koĹĄĂ­ku musĂ­m DPH pĹ?idat... if ($cena['druh_cena']==__BEZ_DPH__) { $cena['poplatek']=($cena['poplatek']*$cena['dph_sazba']/100)+$cena['poplatek']; // $cena['poplatek']=$cena['poplatek']*$cena['dph_sazba']/100)+$cena['poplatek']; } $vloz=mysql_query(" INSERT INTO ".TBL_PREFIX."kosik_polozky (id_polozka, id_user, id_produkt, cena_bez_dph, cena_s_dph, dph, cena_poplatek, id_poplatek, pocet, cas) VALUES ('','$session_user', '$id[$f]', '".$cena['cena_bez_dph']."', '".$cena['cena_s_dph']."', '".$cena['dph_sazba']."', '".$cena['poplatek']."', '".$row['id_poplatek']."', '$pocet[$f]', now() ) ") or die(err(1)); } } } //prepocita celkovou cenu v session v 1 kroku objednavky pri zadani slevoveho kuponu function NastavSessionCeny() { global $session_user; $usk = __UPLATNOVAT_SLEVOVE_KODY_NA_ZBOZI_KTERE_NENI_SKLADEM__ == 'Ano' ? 1: 0; $query_kosik = mysql_query(" SELECT k.*, IF (p.uplatnit_slevovy_kod = 1 AND ((p.kusu_skladem > 0 AND ".$usk." = 0) OR ".$usk."=1),1,0) AS uplatnit_slevovy_kod FROM ".TBL_PREFIX."kosik_polozky k JOIN ".TBL_PREFIX."produkty p ON p.id=k.id_produkt JOIN ".TBL_PREFIX."produkty_matky m ON p.id_matka=m.id_matka JOIN ".TBL_PREFIX."menu menu ON menu.id_matka=m.id_matka and vychozi=1 WHERE id_user='$session_user' and m.aktivni=1 and p.aktivni=1 and m.web='".__WEB__."' GROUP BY p.id ORDER BY k.id_polozka ") or die(mysql_error()); $soucet_s_dph = $soucet_bez_dph = 0; if (mysql_num_rows($query_kosik)==0) return false; while($kosik=mysql_fetch_array($query_kosik)) { $poplatek=$kosik['cena_poplatek']; //pokud je zadan slevovy kod, pak probehne odecteni slevy, je u produktu, ktere nemaji priznak "Na tento produkt lze uplatnit slevovĂ˝ kupĂłn" $sleva_koef = __MODUL_SLEVOVE_KODY__ && $kosik['uplatnit_slevovy_kod'] == 1 && isset($_SESSION['obj']['slevovy_kod_sleva']) && $_SESSION['obj']['slevovy_kod_sleva'] > 0 ? 1 - ($_SESSION['obj']['slevovy_kod_sleva'] / 100) : 1; $soucet_s_dph=$soucet_s_dph+((($kosik['cena_s_dph']*$sleva_koef)+$poplatek)*$kosik['pocet']); $soucet_bez_dph=$soucet_bez_dph+$kosik['cena_bez_dph']*$sleva_koef*$kosik['pocet']; } $_SESSION['obj']['celkova_cena']=$soucet_s_dph; $_SESSION['obj']['celkem_bez_dph']=$soucet_bez_dph; return true; } ?>
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
Jump found. Position 1 = -2
filename:    /in/GhGNB
function name: (null)
number of ops: 6
compiled vars: none
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  2   0 E >  NOP                           
 12   1    NOP                           
 29   2    NOP                           
 93   3    NOP                           
 143   4    NOP                           
 180   5   > RETURN                          1

Function odeberzkosiku:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
Jump found. Position 1 = 19, Position 2 = 24
Branch analysis from position: 19
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 24
Jump found. Position 1 = -2
filename:    /in/GhGNB
function name: OdeberZKosiku
number of ops: 26
compiled vars: !0 = $id_polozka, !1 = $session_user, !2 = $query
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  2   0 E >  RECV                       !0   
  4   1    BIND_GLOBAL                       !1, 'session_user'
  5   2    INIT_FCALL                        'intval'
     3    SEND_VAR                         !0
     4    DO_ICALL                     $3   
     5    ASSIGN                          !0, $3
  6   6    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
     7    FETCH_CONSTANT                  ~5   'TBL_PREFIX'
     8    CONCAT                      ~6   '++DELETE+FROM+', ~5
  7   9    ROPE_INIT                   5 ~8   'kosik_polozky%0A++++++++++++++++++++++++++++WHERE+id_polozka%3D%27'
    10    ROPE_ADD                   1 ~8   ~8, !0
    11    ROPE_ADD                   2 ~8   ~8, '%27+and+id_user%3D%27'
    12    ROPE_ADD                   3 ~8   ~8, !1
  8  13    ROPE_END                   4 ~7   ~8, '%27%0A+++++++++++++++++++++++++++++'
    14    CONCAT                      ~11   ~6, ~7
    15    SEND_VAL_EX                       ~11
    16    DO_FCALL                   0 $12   
    17    ASSIGN                      $13   !2, $12
    18   > JMPNZ_EX                     ~14   $13, ->24
    19  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'err'
    20    SEND_VAL_EX                       1
    21    DO_FCALL                   0 $15   
    22   > EXIT                           $15
    23*    BOOL                       ~14   <true>
    24  >  FREE                           ~14
 10  25   > RETURN                          null

End of function odeberzkosiku

Function pridejdokosikuhromadne:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
Jump found. Position 1 = 19
Branch analysis from position: 19
Jump found. Position 1 = 24, Position 2 = 5
Branch analysis from position: 24
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 5
Jump found. Position 1 = 8, Position 2 = 17
Branch analysis from position: 8
Jump found. Position 1 = 16, Position 2 = 17
Branch analysis from position: 16
Jump found. Position 1 = 24, Position 2 = 5
Branch analysis from position: 24
Branch analysis from position: 5
Branch analysis from position: 17
Branch analysis from position: 17
filename:    /in/GhGNB
function name: PridejDoKosikuHromadne
number of ops: 26
compiled vars: !0 = $id_produkty, !1 = $pocet, !2 = $pridano, !3 = $f, !4 = $vystup
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 12   0 E >  RECV                       !0   
     1    RECV                       !1   
 14   2    ASSIGN                          !2, <false>
 15   3    ASSIGN                          !3, 0
     4   > JMP                           ->19
 17   5  >  FETCH_DIM_R                   $7   !1, !3
     6    IS_SMALLER                    ~8   0, $7
     7   > JMPZ                           ~8, ->17
 19   8  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'PridejDoKosiku'
     9    FETCH_DIM_FUNC_ARG                $9   !0, !3
    10    SEND_VAR_EX                       $9
    11    FETCH_DIM_FUNC_ARG                $10   !1, !3
    12    SEND_VAR_EX                       $10
    13    DO_FCALL                   0 $11   
    14    ASSIGN                          !4, $11
 20  15   > JMPZ                           !4, ->17
 21  16  >  ASSIGN                          !2, <true>
 15  17  >  POST_INC                     ~14   !3
    18    FREE                           ~14
    19  >  INIT_FCALL                        'count'
    20    SEND_VAR                         !0
    21    DO_ICALL                     $15   
    22    IS_SMALLER                    ~16   !3, $15
    23   > JMPNZ                          ~16, ->5
 24  24  > > RETURN                          !2
 25  25*   > RETURN                          null

End of function pridejdokosikuhromadne

Function pridejdokosiku:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
Jump found. Position 1 = 20, Position 2 = 25
Branch analysis from position: 20
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 25
Jump found. Position 1 = 31, Position 2 = 144
Branch analysis from position: 31
Jump found. Position 1 = 53, Position 2 = 58
Branch analysis from position: 53
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 58
Jump found. Position 1 = 64, Position 2 = 114
Branch analysis from position: 64
Jump found. Position 1 = 68, Position 2 = 76
Branch analysis from position: 68
Jump found. Position 1 = 107, Position 2 = 112
Branch analysis from position: 107
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 112
Jump found. Position 1 = 142
Branch analysis from position: 142
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 76
Branch analysis from position: 114
Jump found. Position 1 = 136, Position 2 = 141
Branch analysis from position: 136
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 141
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 144
Jump found. Position 1 = -2
filename:    /in/GhGNB
function name: PridejDoKosiku
number of ops: 146
compiled vars: !0 = $add_id, !1 = $pocet, !2 = $session_user, !3 = $query, !4 = $row, !5 = $cena, !6 = $query_pocet, !7 = $vloz, !8 = $row_pocet, !9 = $pridat
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 29   0 E >  RECV                       !0   
     1    RECV                       !1   
 31   2    BIND_GLOBAL                       !2, 'session_user'
 33   3    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
 34   4    FETCH_CONSTANT                  ~10   'TBL_PREFIX'
     5    CONCAT                      ~11   '++SELECT+p.id%2C+p.cena1%2C+m.id_poplatek%0A++++++++++++++++++++++++++++FROM+', ~10
 35   6    CONCAT                      ~12   ~11, 'produkty+p%0A++++++++++++++++++++++++++++JOIN+'
     7    FETCH_CONSTANT                  ~13   'TBL_PREFIX'
     8    CONCAT                      ~14   ~12, ~13
 36   9    ROPE_INIT                   3 ~16   'produkty_matky+m+ON+p.id_matka%3Dm.id_matka%0A++++++++++++++++++++++++++++WHERE+p.id%3D%27'
    10    ROPE_ADD                   1 ~16   ~16, !0
    11    ROPE_END                   2 ~15   ~16, '%27+and+m.web%3D%27'
    12    CONCAT                      ~18   ~14, ~15
    13    FETCH_CONSTANT                  ~19   '__WEB__'
    14    CONCAT                      ~20   ~18, ~19
 37  15    CONCAT                      ~21   ~20, '%27+and+m.aktivni%3D1%0A+++++++++++++++++++++++++++++'
    16    SEND_VAL_EX                       ~21
    17    DO_FCALL                   0 $22   
    18    ASSIGN                      $23   !3, $22
    19   > JMPNZ_EX                     ~24   $23, ->25
    20  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'err'
    21    SEND_VAL_EX                       1
    22    DO_FCALL                   0 $25   
    23   > EXIT                           $25
    24*    BOOL                       ~24   <true>
    25  >  FREE                           ~24
 38  26    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_num_rows'
    27    SEND_VAR_EX                       !3
    28    DO_FCALL                   0 $26   
    29    IS_EQUAL                     ~27   $26, 1
    30   > JMPZ                           ~27, ->144
 40  31  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_fetch_array'
    32    SEND_VAR_EX                       !3
    33    DO_FCALL                   0 $28   
    34    ASSIGN                          !4, $28
 41  35    INIT_FCALL_BY_NAME                    'CenaProZakaznika'
    36    FETCH_DIM_FUNC_ARG                $30   !4, 'id'
    37    SEND_VAR_EX                       $30
    38    DO_FCALL                   0 $31   
    39    ASSIGN                          !5, $31
 44  40    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
 45  41    FETCH_CONSTANT                  ~33   'TBL_PREFIX'
    42    CONCAT                      ~34   'SELECT+pocet%0A++++++++++++++++++++++++++++FROM+', ~33
 46  43    ROPE_INIT                   5 ~36   'kosik_polozky%0A++++++++++++++++++++++++++++WHERE+id_produkt%3D%27'
    44    ROPE_ADD                   1 ~36   ~36, !0
    45    ROPE_ADD                   2 ~36   ~36, '%27+and+id_user%3D%27'
    46    ROPE_ADD                   3 ~36   ~36, !2
 47  47    ROPE_END                   4 ~35   ~36, '%27%0A+++++++++++++++++++++++++++++'
    48    CONCAT                      ~39   ~34, ~35
    49    SEND_VAL_EX                       ~39
    50    DO_FCALL                   0 $40   
    51    ASSIGN                      $41   !6, $40
    52   > JMPNZ_EX                     ~42   $41, ->58
    53  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'err'
    54    SEND_VAL_EX                       1
    55    DO_FCALL                   0 $43   
    56   > EXIT                           $43
    57*    BOOL                       ~42   <true>
    58  >  FREE                           ~42
 48  59    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_num_rows'
    60    SEND_VAR_EX                       !6
    61    DO_FCALL                   0 $44   
    62    IS_EQUAL                     ~45   $44, 0
    63   > JMPZ                           ~45, ->114
 51  64  >  FETCH_DIM_R                   $46   !5, 'druh_cena'
    65    FETCH_CONSTANT                  ~47   '__BEZ_DPH__'
    66    IS_EQUAL                     ~48   $46, ~47
    67   > JMPZ                           ~48, ->76
 53  68  >  FETCH_DIM_R                   $50   !5, 'poplatek'
    69    FETCH_DIM_R                   $51   !5, 'dph_sazba'
    70    MUL                       ~52   $50, $51
    71    DIV                       ~53   ~52, 100
    72    FETCH_DIM_R                   $54   !5, 'poplatek'
    73    ADD                       ~55   ~53, $54
    74    ASSIGN_DIM                        !5, 'poplatek'
    75    OP_DATA                         ~55
 58  76  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
    77    FETCH_CONSTANT                  ~56   'TBL_PREFIX'
    78    CONCAT                      ~57   '+INSERT+INTO+', ~56
 61  79    ROPE_INIT                   5 ~59   'kosik_polozky%0A%09%09%09%09%28id_polozka%2C+id_user%2C+id_produkt%2C+cena_bez_dph%2C+cena_s_dph%2C+dph%2C+cena_poplatek%2C+id_poplatek%2C+pocet%2C+cas%29%0A++++++++++++++++++++++++VALUES+%28+++%27%27%2C%0A%09%09%09%09%09%09%09%09+++%27'
    80    ROPE_ADD                   1 ~59   ~59, !2
 62  81    ROPE_ADD                   2 ~59   ~59, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    82    ROPE_ADD                   3 ~59   ~59, !0
 63  83    ROPE_END                   4 ~58   ~59, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    84    CONCAT                      ~62   ~57, ~58
    85    FETCH_DIM_R                   $63   !5, 'cena_bez_dph'
    86    CONCAT                      ~64   ~62, $63
 64  87    CONCAT                      ~65   ~64, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    88    FETCH_DIM_R                   $66   !5, 'cena_s_dph'
    89    CONCAT                      ~67   ~65, $66
 65  90    CONCAT                      ~68   ~67, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    91    FETCH_DIM_R                   $69   !5, 'dph_sazba'
    92    CONCAT                      ~70   ~68, $69
 66  93    CONCAT                      ~71   ~70, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    94    FETCH_DIM_R                   $72   !5, 'poplatek'
    95    CONCAT                      ~73   ~71, $72
 67  96    CONCAT                      ~74   ~73, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    97    FETCH_DIM_R                   $75   !4, 'id_poplatek'
    98    CONCAT                      ~76   ~74, $75
 68  99    ROPE_INIT                   3 ~78   '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    100    ROPE_ADD                   1 ~78   ~78, !1
 71  101    ROPE_END                   2 ~77   ~78, '%27%2C%0A++++++++++++++++++++++++++++++++++++now%28%29%0A++++++++++++++++++++++++++++++++%29%0A++++++++++++++++++++++++'
    102    CONCAT                      ~80   ~76, ~77
    103    SEND_VAL_EX                       ~80
    104    DO_FCALL                   0 $81   
    105    ASSIGN                      $82   !7, $81
    106   > JMPNZ_EX                     ~83   $82, ->112
    107  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'err'
    108    SEND_VAL_EX                       1
    109    DO_FCALL                   0 $84   
    110   > EXIT                           $84
    111*    BOOL                       ~83   <true>
    112  >  FREE                           ~83
    113   > JMP                           ->142
 77  114  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_fetch_array'
    115    SEND_VAR_EX                       !6
    116    DO_FCALL                   0 $85   
    117    ASSIGN                          !8, $85
 78  118    FETCH_DIM_R                   $87   !8, 'pocet'
    119    ADD                       ~88   $87, !1
    120    ASSIGN                          !9, ~88
 79  121    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
    122    FETCH_CONSTANT                  ~90   'TBL_PREFIX'
    123    CONCAT                      ~91   '+UPDATE+', ~90
 80  124    ROPE_INIT                   7 ~93   'kosik_polozky%0A++++++++++++++++++++++++SET+pocet%3D%27'
    125    ROPE_ADD                   1 ~93   ~93, !9
 81  126    ROPE_ADD                   2 ~93   ~93, '%27%0A++++++++++++++++++++++++++++WHERE+id_produkt%3D%27'
    127    ROPE_ADD                   3 ~93   ~93, !0
    128    ROPE_ADD                   4 ~93   ~93, '%27+and+id_user%3D%27'
    129    ROPE_ADD                   5 ~93   ~93, !2
 83  130    ROPE_END                   6 ~92   ~93, '%27%0A++++++++++++++++++++++++LIMIT+1%0A++++++++++++++++++++++++'
    131    CONCAT                      ~97   ~91, ~92
    132    SEND_VAL_EX                       ~97
    133    DO_FCALL                   0 $98   
    134    ASSIGN                      $99   !7, $98
    135   > JMPNZ_EX                     ~100  $99, ->141
    136  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'err'
    137    SEND_VAL_EX                       1
    138    DO_FCALL                   0 $101  
    139   > EXIT                           $101
    140*    BOOL                       ~100  <true>
    141  >  FREE                           ~100
 86  142  > > RETURN                          <true>
    143*    JMP                           ->145
 90  144  > > RETURN                          <false>
 91  145*   > RETURN                          null

End of function pridejdokosiku

Function prepocitejkosik:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
Jump found. Position 1 = 13, Position 2 = 18
Branch analysis from position: 13
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 18
Jump found. Position 1 = 115
Branch analysis from position: 115
Jump found. Position 1 = 120, Position 2 = 21
Branch analysis from position: 120
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 21
Jump found. Position 1 = 39, Position 2 = 44
Branch analysis from position: 39
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 44
Jump found. Position 1 = 50, Position 2 = 59
Branch analysis from position: 50
Jump found. Position 1 = 62, Position 2 = 113
Branch analysis from position: 62
Jump found. Position 1 = 66, Position 2 = 74
Branch analysis from position: 66
Jump found. Position 1 = 107, Position 2 = 112
Branch analysis from position: 107
Jump found. Position 1 = -2
Branch analysis from position: 112
Jump found. Position 1 = 120, Position 2 = 21
Branch analysis from position: 120
Branch analysis from position: 21
Branch analysis from position: 74
Branch analysis from position: 113
Branch analysis from position: 59
filename:    /in/GhGNB
function name: PrepocitejKosik
number of ops: 121
compiled vars: !0 = $id, !1 = $pocet, !2 = $session_user, !3 = $f, !4 = $query, !5 = $row, !6 = $cena, !7 = $vloz
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 93   0 E >  RECV                       !0   
     1    RECV                       !1   
 95   2    BIND_GLOBAL                       !2, 'session_user'
 97   3    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
     4    FETCH_CONSTANT                  ~8   'TBL_PREFIX'
     5    CONCAT                      ~9   '+DELETE+FROM+', ~8
 98   6    ROPE_INIT                   3 ~11   'kosik_polozky%0A++++++++++++++++++WHERE+id_user%3D%27'
     7    ROPE_ADD                   1 ~11   ~11, !2
 99   8    ROPE_END                   2 ~10   ~11, '%27%0A++++++++++++++++++++'
     9    CONCAT                      ~13   ~9, ~10
    10    SEND_VAL_EX                       ~13
    11    DO_FCALL                   0 $14   
    12   > JMPNZ_EX                     ~15   $14, ->18
    13  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'err'
    14    SEND_VAL_EX                       1
    15    DO_FCALL                   0 $16   
    16   > EXIT                           $16
    17*    BOOL                       ~15   <true>
    18  >  FREE                           ~15
 101  19    ASSIGN                          !3, 0
    20   > JMP                           ->115
 104  21  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
 105  22    FETCH_CONSTANT                  ~18   'TBL_PREFIX'
    23    CONCAT                      ~19   '++SELECT+p.id%2C+m.id_poplatek%0A++++++++++++++++++++++++++++++++FROM+', ~18
 106  24    CONCAT                      ~20   ~19, 'produkty+p%0A++++++++++++++++++++++++++++++++JOIN+'
    25    FETCH_CONSTANT                  ~21   'TBL_PREFIX'
    26    CONCAT                      ~22   ~20, ~21
 107  27    FETCH_DIM_R                   $23   !0, !3
    28    ROPE_INIT                   3 ~25   'produkty_matky+m+ON+p.id_matka%3Dm.id_matka%0A++++++++++++++++++++++++++++++++WHERE+p.id%3D%27'
    29    ROPE_ADD                   1 ~25   ~25, $23
    30    ROPE_END                   2 ~24   ~25, '%27+and+m.web%3D%27'
    31    CONCAT                      ~27   ~22, ~24
    32    FETCH_CONSTANT                  ~28   '__WEB__'
    33    CONCAT                      ~29   ~27, ~28
 108  34    CONCAT                      ~30   ~29, '%27%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++'
    35    SEND_VAL_EX                       ~30
    36    DO_FCALL                   0 $31   
    37    ASSIGN                      $32   !4, $31
    38   > JMPNZ_EX                     ~33   $32, ->44
    39  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'err'
    40    SEND_VAL_EX                       1
    41    DO_FCALL                   0 $34   
    42   > EXIT                           $34
    43*    BOOL                       ~33   <true>
    44  >  FREE                           ~33
 109  45    INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_num_rows'
    46    SEND_VAR_EX                       !4
    47    DO_FCALL                   0 $35   
    48    IS_EQUAL                     ~36   $35, 1
    49   > JMPZ                           ~36, ->59
 111  50  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_fetch_array'
    51    SEND_VAR_EX                       !4
    52    DO_FCALL                   0 $37   
    53    ASSIGN                          !5, $37
 112  54    INIT_FCALL_BY_NAME                    'CenaProZakaznika'
    55    FETCH_DIM_FUNC_ARG                $39   !5, 'id'
    56    SEND_VAR_EX                       $39
    57    DO_FCALL                   0 $40   
    58    ASSIGN                          !6, $40
 115  59  >  FETCH_DIM_R                   $42   !1, !3
    60    IS_SMALLER                    ~43   0, $42
    61   > JMPZ                           ~43, ->113
 118  62  >  FETCH_DIM_R                   $44   !6, 'druh_cena'
    63    FETCH_CONSTANT                  ~45   '__BEZ_DPH__'
    64    IS_EQUAL                     ~46   $44, ~45
    65   > JMPZ                           ~46, ->74
 120  66  >  FETCH_DIM_R                   $48   !6, 'poplatek'
    67    FETCH_DIM_R                   $49   !6, 'dph_sazba'
    68    MUL                       ~50   $48, $49
    69    DIV                       ~51   ~50, 100
    70    FETCH_DIM_R                   $52   !6, 'poplatek'
    71    ADD                       ~53   ~51, $52
    72    ASSIGN_DIM                        !6, 'poplatek'
    73    OP_DATA                         ~53
 125  74  >  INIT_FCALL_BY_NAME                    'mysql_query'
    75    FETCH_CONSTANT                  ~54   'TBL_PREFIX'
    76    CONCAT                      ~55   '+INSERT+INTO+', ~54
 127  77    ROPE_INIT                   5 ~58   'kosik_polozky%0A%09%09%09%09%28id_polozka%2C+id_user%2C+id_produkt%2C+cena_bez_dph%2C+cena_s_dph%2C+dph%2C+cena_poplatek%2C+id_poplatek%2C+pocet%2C+cas%29%0A++++++++++++++++++++++++VALUES+%28%27%27%2C%27'
    78    ROPE_ADD                   1 ~58   ~58, !2
 128  79    FETCH_DIM_R                   $56   !0, !3
    80    ROPE_ADD                   2 ~58   ~58, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    81    ROPE_ADD                   3 ~58   ~58, $56
 129  82    ROPE_END                   4 ~57   ~58, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    83    CONCAT                      ~61   ~55, ~57
    84    FETCH_DIM_R                   $62   !6, 'cena_bez_dph'
    85    CONCAT                      ~63   ~61, $62
 130  86    CONCAT                      ~64   ~63, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    87    FETCH_DIM_R                   $65   !6, 'cena_s_dph'
    88    CONCAT                      ~66   ~64, $65
 131  89    CONCAT                      ~67   ~66, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    90    FETCH_DIM_R                   $68   !6, 'dph_sazba'
    91    CONCAT                      ~69   ~67, $68
 132  92    CONCAT                      ~70   ~69, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    93    FETCH_DIM_R                   $71   !6, 'poplatek'
    94    CONCAT                      ~72   ~70, $71
 133  95    CONCAT                      ~73   ~72, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    96    FETCH_DIM_R                   $74   !5, 'id_poplatek'
    97    CONCAT                      ~75   ~73, $74
 134  98    FETCH_DIM_R                   $76   !1, !3
    99    ROPE_INIT                   3 ~78   '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++++++%27'
    100    ROPE_ADD                   1 ~78   ~78, $76
 137  101    ROPE_END                   2 ~77   ~78, '%27%2C%0A+++++++++++++++++++++++++++++++

Generated using Vulcan Logic Dumper, using php 7.3.0