3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php print_r(preg_split("~[.!?]\s~u", "Vráti pole viet. Toto je už druhá veta. Chceš, aby som po tebe kričal? Dobre teda! Zmlkni! Ahoj. Ako sa voláš?"));
Output for 4.3.0 - 5.6.28, hhvm-3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0
Array ( [0] => Vráti pole viet [1] => Toto je už druhá veta [2] => Chceš, aby som po tebe kričal [3] => Dobre teda [4] => Zmlkni [5] => Ahoj [6] => Ako sa voláš? )
Output for hhvm-3.10.0

Process exited with code 153.