3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php // Pośrednik $one= null; function foo() { global $one; $one = "Czesc"; } function bar() { global $one; echo $one; } /* * Jest sobie funkcja foo * Jest bardzo szczęśliwa, gdyż może się podzielić tym co ma w sobie z funkcją bar * Niestety jest nieśmiała i skorzystała z pośrednika * ufając mu, że przekaże jej dane funkcji bar. */ foo(); // 2k linii dalej /* Niestety pośrdnik okazał się złą zmienną i przez pomykłę lub specjalnie zapomniał co miał przekazać... */ $one = "Spadaj!"; // 2k linii dalej /* * Jest sobie wesoła funkcja bar * Oczekuje ona na powitanie * ale... */ bar(); ?>
based on Ij4Mi
Output for 4.3.0 - 7.3.1
Spadaj!