3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php // Gegeven: de prijs inclusief btw komt uit de database $totaal = 49; // Artikelprijs exclusief btw berekenen: $prijs_exclusief_btw = round($totaal / 1,21, 2); // Dus dan is de btw: $btw = $totaal - $prijs_exclusief_btw; // Hierna pas de getallen omzetten in strings: setlocale(LC_MONETARY, 'nl_NL'); $prijs_exclusief_btw = money_format('%.2n', $prijs_exclusief_btw); $btw = money_format('%.2n', $btw); $totaal = money_format('%.2n', $totaal); echo '<pre>'; var_dump($totaal);
Output for 5.3.0 - 7.3.1
<pre>string(5) "49.00"
Output for 4.3.0 - 5.2.17
Warning: Wrong parameter count for round() in /in/8UGcK on line 5 <pre>string(5) "49.00"