3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $prova = array(); $prova['prova']['123'] = null; $prova['prova']['123']++; print_r($prova['prova']['123']);
Output for 4.3.0 - 5.6.28, hhvm-3.10.0 - 3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0
1