3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $s = 'Odpoštěno'; $s = mb_strtolower($s, 'utf8'); $ln = mb_strlen($s, 'utf8'); $i = 0; do { $b = decbin($i); $p = strrev(str_pad((string) $b, $ln, '0', STR_PAD_LEFT)); $r = ''; for ($j = 0; $j < strlen($p); $j++) { $ch = mb_substr($s, $j, 1, 'utf8'); $r .= $p[$j] ? mb_strtoupper($ch, 'utf8') : $ch; } echo $r . ' '; if ($p === str_repeat('1', $ln)) { break; } $i++; } while (true);
based on H6vP6
Output for 4.3.0 - 7.2.0
odpoštěno Odpoštěno oDpoštěno ODpoštěno odPoštěno OdPoštěno oDPoštěno ODPoštěno odpOštěno OdpOštěno oDpOštěno ODpOštěno odPOštěno OdPOštěno oDPOštěno ODPOštěno odpoŠtěno OdpoŠtěno oDpoŠtěno ODpoŠtěno odPoŠtěno OdPoŠtěno oDPoŠtěno ODPoŠtěno odpOŠtěno OdpOŠtěno oDpOŠtěno ODpOŠtěno odPOŠtěno OdPOŠtěno oDPOŠtěno ODPOŠtěno odpošTěno OdpošTěno oDpošTěno ODpošTěno odPošTěno OdPošTěno oDPošTěno ODPošTěno odpOšTěno OdpOšTěno oDpOšTěno ODpOšTěno odPOšTěno OdPOšTěno oDPOšTěno ODPOšTěno odpoŠTěno OdpoŠTěno oDpoŠTěno ODpoŠTěno odPoŠTěno OdPoŠTěno oDPoŠTěno ODPoŠTěno odpOŠTěno OdpOŠTěno oDpOŠTěno ODpOŠTěno odPOŠTěno OdPOŠTěno oDPOŠTěno ODPOŠTěno odpoštĚno OdpoštĚno oDpoštĚno ODpoštĚno odPoštĚno OdPoštĚno oDPoštĚno ODPoštĚno odpOštĚno OdpOštĚno oDpOštĚno ODpOštĚno odPOštĚno OdPOštĚno oDPOštĚno ODPOštĚno odpoŠtĚno OdpoŠtĚno oDpoŠtĚno ODpoŠtĚno odPoŠtĚno OdPoŠtĚno oDPoŠtĚno ODPoŠtĚno odpOŠtĚno OdpOŠtĚno oDpOŠtĚno ODpOŠtĚno odPOŠtĚno OdPOŠtĚno oDPOŠtĚno ODPOŠtĚno odpošTĚno OdpošTĚno oDpošTĚno ODpošTĚno odPošTĚno OdPošTĚno oDPošTĚno ODPošTĚno odpOšTĚno OdpOšTĚno oDpOšTĚno ODpOšTĚno odPOšTĚno OdPOšTĚno oDPOšTĚno ODPOšTĚno odpoŠTĚno OdpoŠTĚno oDpoŠTĚno ODpoŠTĚno odPoŠTĚno OdPoŠTĚno oDPoŠTĚno ODPoŠTĚno odpOŠTĚno OdpOŠTĚno oDpOŠTĚno ODpOŠTĚno odPOŠTĚno OdPOŠTĚno oDPOŠTĚno ODPOŠTĚno odpoštěNo OdpoštěNo oDpoštěNo ODpoštěNo odPoštěNo OdPoštěNo oDPoštěNo ODPoštěNo odpOštěNo OdpOštěNo oDpOštěNo ODpOštěNo odPOštěNo OdPOštěNo oDPOštěNo ODPOštěNo odpoŠtěNo OdpoŠtěNo oDpoŠtěNo ODpoŠtěNo odPoŠtěNo OdPoŠtěNo oDPoŠtěNo ODPoŠtěNo odpOŠtěNo OdpOŠtěNo oDpOŠtěNo ODpOŠtěNo odPOŠtěNo OdPOŠtěNo oDPOŠtěNo ODPOŠtěNo odpošTěNo OdpošTěNo oDpošTěNo ODpošTěNo odPošTěNo OdPošTěNo oDPošTěNo ODPošTěNo odpOšTěNo OdpOšTěNo oDpOšTěNo ODpOšTěNo odPOšTěNo OdPOšTěNo oDPOšTěNo ODPOšTěNo odpoŠTěNo OdpoŠTěNo oDpoŠTěNo ODpoŠTěNo odPoŠTěNo OdPoŠTěNo oDPoŠTěNo ODPoŠTěNo odpOŠTěNo OdpOŠTěNo oDpOŠTěNo ODpOŠTěNo odPOŠTěNo OdPOŠTěNo oDPOŠTěNo ODPOŠTěNo odpoštĚNo OdpoštĚNo oDpoštĚNo ODpoštĚNo odPoštĚNo OdPoštĚNo oDPoštĚNo ODPoštĚNo odpOštĚNo OdpOštĚNo oDpOštĚNo ODpOštĚNo odPOštĚNo OdPOštĚNo oDPOštĚNo ODPOštĚNo odpoŠtĚNo OdpoŠtĚNo oDpoŠtĚNo ODpoŠtĚNo odPoŠtĚNo OdPoŠtĚNo oDPoŠtĚNo ODPoŠtĚNo odpOŠtĚNo OdpOŠtĚNo oDpOŠtĚNo ODpOŠtĚNo odPOŠtĚNo OdPOŠtĚNo oDPOŠtĚNo ODPOŠtĚNo odpošTĚNo OdpošTĚNo oDpošTĚNo ODpošTĚNo odPošTĚNo OdPošTĚNo oDPošTĚNo ODPošTĚNo odpOšTĚNo OdpOšTĚNo oDpOšTĚNo ODpOšTĚNo odPOšTĚNo OdPOšTĚNo oDPOšTĚNo ODPOšTĚNo odpoŠTĚNo OdpoŠTĚNo oDpoŠTĚNo ODpoŠTĚNo odPoŠTĚNo OdPoŠTĚNo oDPoŠTĚNo ODPoŠTĚNo odpOŠTĚNo OdpOŠTĚNo oDpOŠTĚNo ODpOŠTĚNo odPOŠTĚNo OdPOŠTĚNo oDPOŠTĚNo ODPOŠTĚNo odpoštěnO OdpoštěnO oDpoštěnO ODpoštěnO odPoštěnO OdPoštěnO oDPoštěnO ODPoštěnO odpOštěnO OdpOštěnO oDpOštěnO ODpOštěnO odPOštěnO OdPOštěnO oDPOštěnO ODPOštěnO odpoŠtěnO OdpoŠtěnO oDpoŠtěnO ODpoŠtěnO odPoŠtěnO OdPoŠtěnO oDPoŠtěnO ODPoŠtěnO odpOŠtěnO OdpOŠtěnO oDpOŠtěnO ODpOŠtěnO odPOŠtěnO OdPOŠtěnO oDPOŠtěnO ODPOŠtěnO odpošTěnO OdpošTěnO oDpošTěnO ODpošTěnO odPošTěnO OdPošTěnO oDPošTěnO ODPošTěnO odpOšTěnO OdpOšTěnO oDpOšTěnO ODpOšTěnO odPOšTěnO OdPOšTěnO oDPOšTěnO ODPOšTěnO odpoŠTěnO OdpoŠTěnO oDpoŠTěnO ODpoŠTěnO odPoŠTěnO OdPoŠTěnO oDPoŠTěnO ODPoŠTěnO odpOŠTěnO OdpOŠTěnO oDpOŠTěnO ODpOŠTěnO odPOŠTěnO OdPOŠTěnO oDPOŠTěnO ODPOŠTěnO odpoštĚnO OdpoštĚnO oDpoštĚnO ODpoštĚnO odPoštĚnO OdPoštĚnO oDPoštĚnO ODPoštĚnO odpOštĚnO OdpOštĚnO oDpOštĚnO ODpOštĚnO odPOštĚnO OdPOštĚnO oDPOštĚnO ODPOštĚnO odpoŠtĚnO OdpoŠtĚnO oDpoŠtĚnO ODpoŠtĚnO odPoŠtĚnO OdPoŠtĚnO oDPoŠtĚnO ODPoŠtĚnO odpOŠtĚnO OdpOŠtĚnO oDpOŠtĚnO ODpOŠtĚnO odPOŠtĚnO OdPOŠtĚnO oDPOŠtĚnO ODPOŠtĚnO odpošTĚnO OdpošTĚnO oDpošTĚnO ODpošTĚnO odPošTĚnO OdPošTĚnO oDPošTĚnO ODPošTĚnO odpOšTĚnO OdpOšTĚnO oDpOšTĚnO ODpOšTĚnO odPOšTĚnO OdPOšTĚnO oDPOšTĚnO ODPOšTĚnO odpoŠTĚnO OdpoŠTĚnO oDpoŠTĚnO ODpoŠTĚnO odPoŠTĚnO OdPoŠTĚnO oDPoŠTĚnO ODPoŠTĚnO odpOŠTĚnO OdpOŠTĚnO oDpOŠTĚnO ODpOŠTĚnO odPOŠTĚnO OdPOŠTĚnO oDPOŠTĚnO ODPOŠTĚnO odpoštěNO OdpoštěNO oDpoštěNO ODpoštěNO odPoštěNO OdPoštěNO oDPoštěNO ODPoštěNO odpOštěNO OdpOštěNO oDpOštěNO ODpOštěNO odPOštěNO OdPOštěNO oDPOštěNO ODPOštěNO odpoŠtěNO OdpoŠtěNO oDpoŠtěNO ODpoŠtěNO odPoŠtěNO OdPoŠtěNO oDPoŠtěNO ODPoŠtěNO odpOŠtěNO OdpOŠtěNO oDpOŠtěNO ODpOŠtěNO odPOŠtěNO OdPOŠtěNO oDPOŠtěNO ODPOŠtěNO odpošTěNO OdpošTěNO oDpošTěNO ODpošTěNO odPošTěNO OdPošTěNO oDPošTěNO ODPošTěNO odpOšTěNO OdpOšTěNO oDpOšTěNO ODpOšTěNO odPOšTěNO OdPOšTěNO oDPOšTěNO ODPOšTěNO odpoŠTěNO OdpoŠTěNO oDpoŠTěNO ODpoŠTěNO odPoŠTěNO OdPoŠTěNO oDPoŠTěNO ODPoŠTěNO odpOŠTěNO OdpOŠTěNO oDpOŠTěNO ODpOŠTěNO odPOŠTěNO OdPOŠTěNO oDPOŠTěNO ODPOŠTěNO odpoštĚNO OdpoštĚNO oDpoštĚNO ODpoštĚNO odPoštĚNO OdPoštĚNO oDPoštĚNO ODPoštĚNO odpOštĚNO OdpOštĚNO oDpOštĚNO ODpOštĚNO odPOštĚNO OdPOštĚNO oDPOštĚNO ODPOštĚNO odpoŠtĚNO OdpoŠtĚNO oDpoŠtĚNO ODpoŠtĚNO odPoŠtĚNO OdPoŠtĚNO oDPoŠtĚNO ODPoŠtĚNO odpOŠtĚNO OdpOŠtĚNO oDpOŠtĚNO ODpOŠtĚNO odPOŠtĚNO OdPOŠtĚNO oDPOŠtĚNO ODPOŠtĚNO odpošTĚNO OdpošTĚNO oDpošTĚNO ODpošTĚNO odPošTĚNO OdPošTĚNO oDPošTĚNO ODPošTĚNO odpOšTĚNO OdpOšTĚNO oDpOšTĚNO ODpOšTĚNO odPOšTĚNO OdPOšTĚNO oDPOšTĚNO ODPOšTĚNO odpoŠTĚNO OdpoŠTĚNO oDpoŠTĚNO ODpoŠTĚNO odPoŠTĚNO OdPoŠTĚNO oDPoŠTĚNO ODPoŠTĚNO odpOŠTĚNO OdpOŠTĚNO oDpOŠTĚNO ODpOŠTĚNO odPOŠTĚNO OdPOŠTĚNO oDPOŠTĚNO ODPOŠTĚNO