3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php //$array_log = file('log.txt'); $array_log = <<<"LOG" [Log Info] BkpSet00.bks\Html-Log00.zip=Backup completato con successo÷00 : 00 : 59÷231466496 BkpSet00.bks\Html-Log01.zip=Errore nella procedura di backup÷00 : 00 : 02÷0 BkpSet00.bks\Html-Log02.zip=Backup completato con successo÷00 : 00 : 43÷216655360 BkpSet01.bks\Html-Log00.zip=Nessun backup effettuato÷00 : 00 : 02÷0 BkpSet01.bks\Html-Log01.zip=Errore nella procedura di backup÷00 : 00 : 46÷0 BkpSet02.bks\Html-Log00.zip=Nessun backup effettuato÷00 : 00 : 02÷0 BkpSet02.bks\Html-Log01.zip=Backup completato con successo÷00 : 00 : 14÷216655360 BkpSet03.bks\Html-Log00.zip=Nessun backup effettuato÷00 : 00 : 02÷0 BkpSet03.bks\Html-Log01.zip=Backup completato con successo÷00 : 00 : 17÷231663104 BkpSet04.bks\Html-Log00.zip=Backup completato con successo÷00 : 00 : 16÷231663104 BkpSet00.bks\Html-Log03.zip=Backup completato con successo÷00 : 00 : 13÷216655360 BkpSet00.bks\Html-Log04.zip=Backup completato con successo÷00 : 00 : 09÷216655360 BkpSet16.bks\Html-Log00.zip=Backup completato con successo÷00 : 01 : 33÷1462158767 BkpSet05.bks\Html-Log00.zip=Errore nella procedura di backup÷11 : 18 : 30÷235564152142 LOG; $array_log = preg_split('/\r?\n/',$array_log, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); $ante_ultimo_elemento = count($array_log)-2; $valor_ante_ultimo = $array_log[$ante_ultimo_elemento]; preg_match('/(?P<file>.*?)=(?P<message>[\w\s]*?).(?P<time>\d{2}\s?:\s?\d{2}\s?:\s?\d{2}\s?).(?<last_part>\d*)/', $array_log[$ante_ultimo_elemento], $estado); var_dump($estado); $estado_final = ""; if($estado['message'] == "Backup completato con successo"){ $estado_final = "COMPLETO"; } if($estado['message'] == "Nessun backup effettuato"){ $estado_final = 'CERO'; } if($estado['message'] == "Errore nella procedura di backup"){ $estado_final = 'ERROR'; } echo $estado_final;
based on Ho27V
Output for 5.6.0 - 7.3.0alpha1
array(0) { } Notice: Undefined index: message in /in/5E6Jt on line 29 Notice: Undefined index: message in /in/5E6Jt on line 33 Notice: Undefined index: message in /in/5E6Jt on line 37