3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $number = 2345.6; // wycięcie 2 cyfr od tyłu liczby w przypadku gdy liczba ma jedną cyfrę dziesiętną $decimal = substr($number, -2); echo $decimal.' ';
Output for 5.6.0 - 7.2.6
.6