3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $to = '$email'; $subject = 'Opgeven'; $message = ' <html> <head> <style *{ margin:0px; padding:0px; } header, section, footer, aside, nav, article, hgroup{ display:block; } body { text-align:center; } body{ background-color:#81F781; } p[name="aside-text"] { background:#FFCCFF; font: bold 25px sans-serif; border-radius:8px 8px 8px 8px; } #all { width:800px; margin: 10px auto; text-align:left; font:sans-serif; } #Name-Logo { width:800px; margin:10px auto; text-align:left; padding:20px; font:bold 30px sans-serif; border-radius:10px 10px 10px 10px; } #Name-Logo { width:780px; margin:10px auto; padding:20px 8px; text-align:left; font: bold 50px sans-serif; border-radius: 15px 15px 15px 15px; background-color:#8993FF; background-image: url("http://kidsnthingspernis.nl/HEADER-LOGO.png"); background-position:center; } #main-menu { background:#99FFFF; color:white; width:750px; margin:10px auto; padding:0px 20px; text-align:center; border-radius: 6px 6px 6px 6px; } #main-menu li { display:inline-block; list-style:none; padding:10px; font:bold 18px sans-serif; } a.main-link:hover {background-color:#6D9BFF;} a.main-link { float:left; width:200px; padding:10px 10px; text-decoration:none; font-family:sans-serif; color:#000000; background-color:#FF99FF; border-radius: 8px 8px 8px 8px; } #text{ float:left; width:480px; } article{ background:#B5F2FF; color:black; font-family:sans-serif; padding-right:10px; padding-left:10px; margin-bottom:30px; border-radius:10px 10px 10px 10px; } article header { font:bold 25px sans-serif; } article section { font:20px sans-serif; } article footer { text-align:right; font:italic 20px sans-serif; } #Aside-Bar{ float:left; width:300px; padding:20px 10px; font-family:sans-serif; color:black; background-color:#CCFFFF; border-radius:7px 7px 7px 7px; } a.link:hover {background-color:#7CFFEF;} a.link { float:left; width:300px; text-decoration:none; color:black; background-color:#CCFFFF; border-radius:4px 4px 4px 4px; } li.link { text-align:center; display:inline; font-size:18px; } #footer-copyright{ clear:both; background:#FFFFFF; text-align:center; padding:10px; border:5px black; font-family:sans-serif; text-align:center; border-radius:10px 10px 20px 20px; } </style> </head> <section id="text"> <article class="verhaal"> <header>&nbsp;Bedankt voor het opgeven!<br><header> <section> Dit is een bevestigingsmail voor het opgeven van Kids N Theatre met De Vliegende Speeldoos. </section> <footer><br><br> U krijgt deze melding alleen te zien als wij uw opgaven hebben ontvangen.<br> <br> Als u nog vragen heeft stuur dan een mail naar <a href="mailto:opgeven@kidsnthingspernis.nl?subject=Vragen">opgeven@kidsnthingspernis.nl</a> </footer> <br> <br> </article> </section> '; $headers = 'From: opgeven@kidsnthingspernis.nl' . "\r\n" . 'Reply-To: opgeven@kidsnthingspernis.nl' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); mail($to, $subject, $message, $headers); ?>
Output for 4.3.0 - 7.1.0
Warning: mail() has been disabled for security reasons in /in/0riUc on line 205